Despre AGIR Neamţ

În data de 24 februarie 2018, ora 11.00, în municipiul Piatra Neamţ, la Colegiul Tehnic Gheorghe Cartianu – a avut loc şedinţa de constituire a Sucursalei Neamţ a Asociaţiei Generale a Inginerilor din România. La înfiinţare a participat ca reprezentant al Consiliului Director AGIR – presedintele sucursalei Iaşi, dl conf.dr.ing. Dorin Dan.

Au fost prezente 30 de persoane din cele 33 convocate.

Sucursala AGIR Neamţ este o structură teritorială fără personalitate juridică, constituită prin hotărârea Adunării Generale AGIR.

Organizarea şi funcţionarea sucursalei AGIR Neamţ se stabilesc în conformitate cu Statutul AGIR şi sunt avizate de Consiliul Director al AGIR.

În cadrul sucursalei AGIR Neamţ, pentru rezolvarea unor probleme de cercetare, proiectare sau alte activităţi specifice, se pot constitui grupuri sau ateliere de lucru.

Sucursala AGIR Neamţ colaborează şi se ajută reciproc în realizarea acţiunilor ei pe plan local şi teritorial cu Consiliul Director AGIR, cu filialele, sucursalele, societăţile de specialitate şi cercurile din AGIR, de pe întreg teritoriul României.

Avantajele de a fi membru AGIR

Participa la actiunile organizate in cadrul A.G.I.R., care se inscriu in obiectul sau de activitate;
Sunt sprijiniti in exercitarea, in bune conditii, a profesiei lor;
Participa la activitatile de educatie continua;
Sunt informati asupra activitatii A.G.I.R.;

Fac parte din colective de studii, expertize, consulting sau sa execute alte lucrari ingineresti potrivit competentei si capacitatii profesionale;
Beneficiaza de publicatiile asociatiei in conditii avantajoase si publica in acestea articole, studii etc.;
Poate mentiona in documentele oficiale si personale calitatea de membru, membru asociat, sau membru de onoare;
Poate fi ales si are dreptul sa aleaga in organele de conducere ale asociatiei.